دومین کنگره الگوهاى جاودانه و اسوه هاى صبر برگزار شد

دومین کنگره الگوهاى جاودانه و اسوه هاى صبر برگزار شد

دومین کنگره الگوهای جاودانه، اسوه های صبر با حضور بیش از هزاران نفر از خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان، مسئولان نظامی و سیاسی کشور در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد. به گزارش پرس شیعه، على عباسپور رئیس واحد علوم و...