ایجاد تقویم شرعی واحد موجب وحدت اسلامی خواهد شد معاون نخست‌ وزیر ترکیه:

ایجاد تقویم شرعی واحد موجب وحدت اسلامی خواهد شد

معاون نخست وزیر ترکیه، طی سخنانی ایجاد تقویم شرعی واحد را موجب وحدت در میان امت اسلام عنوان کرد. به گزارش پرس شیعه؛ دیروز، هشتم خرداد، کنگره بین‌ المللی تقویم شرعی واحد در شهر استانبول ترکیه با حضور علما، اخترشناسان و...