گروه‌های تکفیری به دنبال نشان دادن چهره نامناسبی از اسلام هستند‌ آیت الله سبحانی:

گروه‌های تکفیری به دنبال نشان دادن چهره نامناسبی از اسلام هستند‌

قم نیوز: یکی از مراجع عظام تقلید با تاکید بر اینکه گروه‌های تکفیری به دنبال تبلیغ چهره نامناسبی از اسلام هستند، مطرح کرد: این گروه‌ها به دنبال اسلام مفید نیستند به همین علت نمی‌توانند مدعی حرکت اسلام باشند. به گزارش...