کشف گلهای ۴۵ میلیون ساله در دل یک معدن

کشف گلهای ۴۵ میلیون ساله در دل یک معدن

دانشمندان از کشف گونه های جدیدی از گلها خبر دادند که به دلیل گیر افتادن در کهربا طی گذر میلیونها سال همچنان ساختار اولیه خود را حفظ کرده اند. به گزارش پرس شیعه، درحالی که متوسط عمر گلها بین چند ساعت تا چند ماه است حالا اما...