کهکشان پیچا در کرانه های صورت فلکی زرافه

کهکشان پیچا در کرانه های صورت فلکی زرافه

در تصویری که به تازگی منتشر شده می توان کهشکان پیچا را در موقعیت ویژه صورت فلکی به نام زرافه نگاه کرد. به گزارش پرس شیعه، ناسا عکس باشکوهی را منتشر کرد که در آن می توان کهکشان پیچا در کرانه های صورت فلکی را مشاهده...