ناسا تصویر کهکشان باریک را منتشر کرد

ناسا تصویر کهکشان باریک را منتشر کرد

تصویر یکی از باریکترین کهشان های هستی توسط ناسا منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ در این عکس می توان کهشان بسیار باریکی را با نام NGC ۵۸۶۶ مشاهده کرد که بعنوان کهکشان عدسی شکل معروف است. اطراف این کهشکان را غباری قرمز رنگ و...