ترکیه: سفیر آمریکا کوتوله سیاسی است

ترکیه: سفیر آمریکا کوتوله سیاسی است

وزیر کشور ترکیه اظهارات سفیر آمریکا درخصوص برکناری ۲۸ شهردار ترکیه را محکوم و وی را فردی مغرور و کوتوله سیاسی توصیف کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت وطن، "سلیمان صویلو" در سفر به استان ترابوزان ترکیه با اشاره به...