نشست تخصصی جنبش گولن و کودتای ترکیه برگزار می شود به همت پژوهشکده تاریخ اسلام؛

نشست تخصصی جنبش گولن و کودتای ترکیه برگزار می شود

نشست تخصصی جنبش گولن و کودتای ترکیه به همت پژوهشکده تاریخ اسلام با سخنرانی رحیم رئیس نیا، اسدالله اطهری و حسن حضرتی برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ در ادامه سلسله سخنرانی های تخصصی گروه جریان فکری جهان اسلام...