بازدید رایگان ۱۳۰۰ کودک بی سرپرست از برج میلاد

بازدید رایگان ۱۳۰۰ کودک بی سرپرست از برج میلاد

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و ششمین جشنواره شهر خدا، کودکان بی سرپرست پایتخت افطار مهمان برج میلاد تهران بوده و تاکنون بیش از ۱۳۰۰ کودک افطار خود را در بلندترین برج تهران افطار کردند. به گزارش پرس شیعه؛ در جشنواره...