واقعیت هایی تلخ از زندگی کودکان سرباز

واقعیت هایی تلخ از زندگی کودکان سرباز

۴۰ درصد کودکان سرباز در دنیا دخترانی هستند که در بردگی بسر می‌برند؛ تعدادی از شرکت‌های خصوصی امنیتی غرب، برای فراهم کردن پرسنل ارزان کودکان کشورهای فقیر را به خدمت می‌گیرند. به گزارش پرس شیعه؛ در این بین چند شرکت...