کودکان سوری‎ قربانیان جنگ + تصاویر

کودکان سوری‎ قربانیان جنگ + تصاویر

کودکان سوری، مظلوم ترین قربانیان جنگ داخلی ۵ ساله در این کشور بوده اند و با توجه به ویرانی گسترده زیرساخت ها در سوریه، آینده امیدواره کننده ای نیز در انتظار آنان...