داعش با کودکان نامشروع جهاد نکاح چه می‌کند؟

داعش با کودکان نامشروع جهاد نکاح چه می‌کند؟

در پی رواج گستردۀ اقدام موسوم به «جهاد نکاح» و نیز برده داری جنسی میان عناصر داعش، اکنون این گروه تروریستی با انبوهی از کودکان مجهوال الهویه ای رو به روست که پدران و مادران حقیقی آنان مشخص نیستند. به گزارش پرس شیعه؛...