افشای جنایت تاریخی صهیونیستها علیه هزاران کودک یهودی

افشای جنایت تاریخی صهیونیستها علیه هزاران کودک یهودی

پروندۀ ربایش کودکان یهودی به دست صهیونیست‌ها در نیمۀ دوم قرن گذشته در سرزمین های اشغالی فلسطین، بحث و جدل زیادی در محافل داخلی رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ این جدل مخصوصا بعد از اعتراف وزیر امنیت...