عجیب ترین جریمه مالی کودک دو ساله در آمریکا!

عجیب ترین جریمه مالی کودک دو ساله در آمریکا!

یک خانواده آمریکایی به دنبال یک سوء برداشت و به اتهام قانون شکنی کودک دو ساله شان جریمه شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اینترنتی "دیلی میل"، این خانواده - که در واشنگتن زندگی می کند – به اتهام این که کودک دوساله...