کودک غرق شده سوری

کودک غرق شده سوری

یک خوانندۀ استرالیایی، با خواندن ترانه ای جهانی به نام "آه، کانادا"، یاد و خاطرۀ "آیلان"، کودکِ آوارۀ سوری که پیکرش در سواحل ترکیه پیدا شد را زنده کرد. به گزارش پرس شیعه، "میسی هیگینز" در ابتدای این ترانه، به تصمیمِ...