نشست فرصت‌های تجاری در ایران پس از برجام در کپنهاگ

نشست فرصت‌های تجاری در ایران پس از برجام در کپنهاگ

نشست «فرصت‌های موجود در ایران پسابرجام برای شرکت‌های مرتبط با صنعت دریانوردی» در کپنهاگ برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در دانمارک، مرکز توسعه دریانوردی اروپا روز چهارشنبه...