تولید کیت بویایی استاندارد برای ایرانیان وزیر علوم خبرداد:

تولید کیت بویایی استاندارد برای ایرانیان

وزیر علوم از تولید کیت بویایی استاندارد برای ایرانیان خبر داد و گفت: این کیت در کشور تولید و بر روی ۱۰۰ هزار نفر تست و آزمایش شده و بزودی استانداردی برای حس بویایی افراد ایرانی ارائه می شود. به گزارش پرس شیعه؛ محمد...