جنگنده جدید روسیه با قابلیت پرواز در فضای کیهانی!

جنگنده جدید روسیه با قابلیت پرواز در فضای کیهانی!

جنگنده جدید نسل ششم که در حال حاضر در روسیه طراحی می شود، قادر به پرواز در فضای کیهانی نزدیک خواهد بود. به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری "تاس" تأکید کرد که ولادیمیر میخییف مشاور مدیر عامل شرکت "فن آوری های رادیو الکترونیکی"...