عربستان به تروریستها در سوریه گاز شیمیایی داده است دبیر کل سازمان امنیت و اطلاعات اروپا فاش کرد:

عربستان به تروریستها در سوریه گاز شیمیایی داده است

دبیر کل سازمان امنیت و اطلاعات اروپا فاش کرد که عربستان به گروه تروریستی جیش الاسلام سلاح شیمیایی گاز اختناق آور داده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری شام تایمز هیثم ابوسعید، دبیر کل سازمان امنیت و اطلاعات...