گاو و بوفالو هدیه دولت پاکستان به امیر قطر

گاو و بوفالو هدیه دولت پاکستان به امیر قطر

دولت پاکستان بر اساس علاقه عربها به حیوانات این کشور مانند پرنده کمیاب «هوبره» این بار به امیر قطر یک جفت گاو و یک جفت بوفالو هدیه داد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از «اردو پوینت»، دولت پاکستان یک جفت گاو و یک جفت بوفالو...