پدری که پسرش را با چاقو زد تا هر دو طلا به دست بیاورند!

پدری که پسرش را با چاقو زد تا هر دو طلا به دست بیاورند!

یک پدر مصری برای آنکه پسرش در هنگام گدایی بیشتر جلب ترحم کند، با ضربات چاقو او را از ناحیه سر و پا مجروح کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه مصری " الیوم السابع"، این مرد سنگدل مصری برای اینکه بتواند از فرزندش به عنوان...