پاکستان بار دیگر گذرگاه «چمن» را به روی افغانستان بست

پاکستان بار دیگر گذرگاه «چمن» را به روی افغانستان بست

پاکستان بار دیگر به بهانه تیراندازی مرزبانان افغانستان مرز «چمن» را مسدود کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «خاورمیانه»، مرز چمن کمتر از دو هفته پس از بازگشایی، بار دیگر به روی افغانستان بسته شد و رسانه های...