کتاب گرایش سلفی و افراط‌ گرایی در آلمان منتشر شد

کتاب گرایش سلفی و افراط‌ گرایی در آلمان منتشر شد

کتاب گرایش سلفی و افراط‌ گرایی؛ چالشی برای سیاست و جامعه در آلمان عنوانی است که به تازگی و در ماه فوریه در آلمان به چاپ رسیده است. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «گرایش سلفی و افراط‌گرایی؛ چالشی برای سیاست و جامعه در آلمان»...