هموند: گربه وزارت امور خارجه جاسوس نیست!

هموند: گربه وزارت امور خارجه جاسوس نیست!

وزیر امور خارجه انگلیس تأکید کرد، گربه‌ ای که در این وزارتخانه به خدمت گرفته شده است، جاسوس خارجی نمی‌ باشد. به گزارش پرس شیعه؛ این موضع گیری فیلیپ هموند پس از مطرح شدن اظهاراتی تردید آمیز از سوی یکی از نمایندگان،...