گردش خورشیدی به دور زمین تکمیل می شود اتفاقی تاریخی در هوانوردی؛

گردش خورشیدی به دور زمین تکمیل می شود

خبرسازترین هواپیمای جهان در سال ۲۰۱۵ حالا خود را برای دور تازه ای از خبرسازی در دنیای فناوری های نو ظهور آماده می کند. به گزارش پرس شیعه؛ هواپیمای خورشیدی Solar Impulse ۲ پس از هفت ماه استراحت بر روی زمین اکنون برای بازگشت به...