اعترافهای متخصص بمب گروهک توحید و جهاد

اعترافهای متخصص بمب گروهک توحید و جهاد

شورش علیمرادی" از اعضای گروه تکفیری توحید و جهاد که تهیه بمب و مواد انفجاری را به اعضای گروه آموزش می‎داد، گفت که وهابیت فتنه بزرگ جهان اهل سنت است. به گزارش پرس شیعه؛ «شورش علیمرادی» تهیه بمب و مواد انفجاری را به اعضای...