گروه تبلیغی جهادی روضه الشهدا مبلغ می‌ پذیرد

گروه تبلیغی جهادی روضه الشهدا مبلغ می‌ پذیرد

گروه تبلیغی جهادی روضه الشهدا با هدف فعالیت تبلیغی در فضای بوستان ها و اماکن عمومی در ماه مبارک رمضان مبلغ می پذیرد. به گزارش پرس شیعه؛ گروه تبلیغی جهادی روضه الشهدا جهت فعالیت تبلیغی در فضای بوستان ها و اماکن عمومی در...