شبکه وابسته به گروه تروریستی حقانی شناسایی شد توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان؛

شبکه وابسته به گروه تروریستی حقانی شناسایی شد

اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت اعضای یک شبکه تروریستی وابسته به گروه حقانی در ولایت «پکتیا» خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «جمهور»، اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد: یک شبکه شش نفره وابسته به...