استفاده از زنان در عملیاتهای انتحاری داعش در لیبی برای نخستین بار صورت گرفت؛

استفاده از زنان در عملیاتهای انتحاری داعش در لیبی

منابع وابسته به ارتش لیبی اعلام کردند که گروه تکفیری داعش در عملیات های نظامی خود برای نخستین مرتبه از زنان استفاده کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از العهد، منابع لیبیایی از به کارگیری زنان توسط گروه تروریستی داعش...