حمایت صالح از بعثی ها و تهدید حوثی ها به مرگ

حمایت صالح از بعثی ها و تهدید حوثی ها به مرگ

علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن به گروه حوثی درباره نزدیک شدن به مقر عناصر بعثی عراقی در صنعاء هشدار داد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامۀ "المرصد" نوشت علی عبدالله صالح به حوثی ها هشدار داده است که اگر به مخفیگاه...