برگزاری نشست‌های ناصرین در استان سیستان و بلوچستان مسئول بسیج سپاه زاهدان عنوان کرد

برگزاری نشست‌های ناصرین در استان سیستان و بلوچستان

مسئول بسیج سپاه زاهدان گفت: نشست گروه‌های ناصرین با هدف آموزش دینی و مذهبی سربازان در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. به گزارش پرس شیعه،سرهنگ مسعود پناهی در زاهدان اظهار داشت: سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان با...