عزاداری و گریستن بر سید الشهداء

عزاداری و گریستن بر سید الشهداء

درباره اصل گریه کردن بر مصیبت سیدالشهداء علیه السلام، آن قدر روایت وجود دارد که از شمارش خارج است و در کتاب های شیعه و سنّی آمده است که در این جا فقط به چند روایت از مصادر اهل سنّت که از دیدگاه آنان صحیح هستند، بسنْده می...