شفافیت اتمی تهران در جهان بی‌سابقه است رئیس سابق راستی آزمایی آژانس:

شفافیت اتمی تهران در جهان بی‌سابقه است

رئیس سابق راستی آزمایی آژانس با بیان اینکه شفاف‌سازی هسته‌ای ایران درجهان بی‌سابقه است، تاکیدکرد که آژانس باید این استاندارد طلایی را در سایر کشورها نیز به‌کار بگیرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری مهر، گروه...