آمریکا به دنبال سوق دادن داعش از خاورمیانه به سمت افغانستان است گزارش تحلیلی؛

آمریکا به دنبال سوق دادن داعش از خاورمیانه به سمت افغانستان است

آمریکا قصد دارد در صورت خارج شدن از افغانستان جانشینی را برای خود انتخاب نماید و داعش گزینه ای است که می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند. به گزارش پرس شیعه، به نقل ازخبرگزاری مهر-گروه بین الملل-علی کاوسی نژاد: آمریکا با...