احیای اعتکاف از برکات انقلاب است آیت الله مکارم شیرازی:

احیای اعتکاف از برکات انقلاب است

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که باید در اعتکاف جنبه‌ های عبادی و فرهنگی در هم آمیخته شود، گفت: باید برنامه‌های تعلیمی در کنار مسائل عبادی برگزار شود و در بستر مناسب اعتکاف بذرهای معارف دینی و فرهنگ دینی را...