سریعترین حرکت گسل جهان شناسایی شد احتمال خطر زمین لرزه در جنوب نیوزلند؛

سریعترین حرکت گسل جهان شناسایی شد

با انجام بررسی های زمین شناسی معلوم شد که سریعترین حرکت گسل جهان در زیر بنادر نیوزلند قرار گفته است. به گزارش پرس شیعه؛ در تازه ترین بررسی های محققین دانشگاه «نویکترویا» نیوزلند مشخص شد، گسل هایی واقع در رشته کوهای آلپ...