تصاویر؛ گشت “شرعی” وهابیان در خیابان‌ های آلمان!

تصاویر؛ گشت “شرعی” وهابیان در خیابان‌ های آلمان!

شماری از سلفی‌ های آلمان با راه اندازی گشت "شرعی" خودسرانه در خیابان‌ ها مردم را به رعایت آموزه‌ های وهابیت را وادار می‌ کنند. به گزارش پرس شیعه؛ گروهی از سلفی‌ها آلمانی، در شهر ووپرتال،  شب ها با عنوان پلیس در...