گفتمان جهانی مهدویت و آینده بشر راهی بازار نشر شد از سوی انتشارات جمکران؛

گفتمان جهانی مهدویت و آینده بشر راهی بازار نشر شد

کتاب گفتمان جهانی مهدویت و آینده بشر به قلم قنبر علی صمدی از پژوهشگران حوزه مهدویت به همت انتشارات کتاب جمکران منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ گفتمان جهانی مهدویت و آینده بشر» نوشته قنبر علی صمدی از پژوهشگران حوزه مهدویت...