توجه به موضوع نگری به جای مفهوم نگری گزارش همایش علمی گفتمان هنر انقلاب

توجه به موضوع نگری به جای مفهوم نگری

قدیریان، از هنرمندان انقلابی کشورمان گفت: اساتید دانشگاه ها باید امروز بیش از هرچیز به فکر ارائه مفهوم و تبیین انقلاب باشند چون در حال حاضر به شدت دچار کمبود تبیین هستیم. به گزارش پرس شیعه؛ هم‌ زمان با هفته هنر انقلاب،...