وزیر خارجه مصر از احتمال گفت‌وگو ها با ایران در آینده خبر داد

وزیر خارجه مصر از احتمال گفت‌وگو ها با ایران در آینده خبر داد

سامح شکری وزیر خارجه مصر با بیان اینکه اکنون زمینه‌ی از سرگیری گفت‌وگو با ایران وجود ندارد، از احتمال این اقدام در آینده خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ سامح شکری وزیر خارجه مصر از احتمال آغاز گفت‌وگو با ایران در آینده...