مدافع حرم علی قربانی نیز آسمانی شد سرزمین حماسه چهار آذر ماه شور دیگر آفرید

مدافع حرم علی قربانی نیز آسمانی شد

علی قربانی نیز در راه دفاع از حرمین شریفه اهل بیت (ع) آسمانی شد و دیگر شهدای مدافع حرم استان خوزستان پیوست. به گزارش پرس شیعه، علی قربانی نیز در راه دفاع از حرمین شریفه اهل بیت (ع) آسمانی شد و دیگر شهدای مدافع حرم استان...