نوشته هایی با برچسب "گلستان سوره ها"

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/ناس

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/ناس

ناس یعنی مردم و این سوره مکی است. در این سوره می خوانیم: بگو: پناه می برم به پروردگار مردم، فرمانروای مردم، معبود مردم، از شر وسوسه گر نهانی (وسواس خناس)؛ آنکه در سینه های مردم وسوسه می کند، چه از جن و (چه از) انس کلمه ناس...

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/فلق

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/فلق

فلق یعنی سپیده دم و این سوره مکی است. ترجمه آیات سوره فلق چنین است: بگو پناه می برم به پروردگار سپیده دم، از شر آنچه آفریده، و از شر تاریکی، آنگاه که (همه جا را) فراگیرد، و از شر دمندگان (سحر) در گره ها، و از شر (هر) حسود،...

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/اخلاص

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/اخلاص

اخلاص یعنی خالص کردن و این سوره مکی است.  اخلاص به معنی خالص کردن است. هر کس به آنچه در این سوره آمده است، اعتقاد داشته باشد، عقیده و دین خود را از کجی ها و انحرافات، خالص و پاک کرده است. نام دیگر این سوره توحید...

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/مسد

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/مسد

مسد یعنی ریسمان بافته شده از الیاف و نخ های درخت خرما. این سوره مکی است.  این سوره از عاقبت شوم ابولهب و همسرش خبر می دهد. ترجمه آیات آن چنین است: بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد. دارایی او و آنچه اندوخته بود سودش...

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/کافرون

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/کافرون

کافرون یعنی کافرها و این سوره مکی است. در این سوره خداوند به پیامبر خویش دستور می دهد که سازش ناپذیری و بیزاری خود را از آیین بت پرستی اعلام کند و به کفار نیز خبر دهد که از اصرار آنان بر کفر و نپذیرفتن دین اسلام، آگاه...

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/کوثر

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/کوثر

کوثر یعنی خیر بسیار و این سوره مکی است.  سوره کوثر دارای سه آیه و از نظر تعداد حروف، کوتاه ترین سوره قرآن است. ترجمه سوره چنین است: ما به تو کوثر عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز بگزار و دستهای خود را (در هنگام تکبیر...

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/ماعون

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/ماعون

ماعون به هر چیزی می گویند که نیاز دیگری را برآورد. ماعون به هر چیزی گفته می شود که در برآوردن نیازی از دیگران در زندگی، مؤثر است؛ مانند قرضی که به فرد محتاج و گرفتار داده می شود، یا مانند زکات و هدیه و نیز امانت دادن...

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/تکاثر

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/تکاثر

تکاثر به معنی فخرفروشی در امور دنیایی می‌باشد و این سوره مکی است. تکاثر به معنی افتخار و فخرفروشی به یکدیگر در مورد چیزهای دنیایی است. بسیاری از انسانها به زیادی مال و زیادی فرزندان و نیز نفرات طایفه و تبار خویش به...

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/تین

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/تین

تین یعنی انجیر و این سوره مکی است. به گزارش پرس شیعه؛ در این سوره به زیتون و انجیر، طور سینا، و شهر امن قسم یاد شده است. تین به معنی انجیر است. میوه ای با برکت که دارای ترکیبات غذایی و دارویی است. درخت انجیر بدون آنکه...

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/لیل

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/لیل

لیل یعنی شب و این سوره مدنی است.  این سوره ضمن ادای سوگند به شب و روز، و یا نر و ماده با هم فرق دارند، شما نیز در کارها و افکارتان با یکدیگر فرق دارید و آثار و پیامد اعمال و اندیشه هایتان نیز متفاوت است. در این سوره مردم به...

  • صفحه ی 1 از 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • <