زبان فارسی گرانبهاترین هدیه ایرانیان به جهان است کزازی:

زبان فارسی گرانبهاترین هدیه ایرانیان به جهان است

میر جلال‌ الدین کزازی در مراسم رونمایی از کتاب سخنگوی گلستان فارسی، این زبان را گرانمایه‌‌ترین هدیه ایرانیان به جهانیان برشمرد. به گزارش پرس شیعه؛ آیین رونمایی از کتاب سخنگوی گلستان سعدی، عصر روز چهارشنبه، ۲۵...