بسیاری از گناهان عوام به عهده خواص است حجت الاسلام و المسلمین رفیعی:

بسیاری از گناهان عوام به عهده خواص است

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) با بیان این که بسیاری از گناهان عوام به عهده خواص است، گفت: خیلی از افرادی که امروز در دنیا دچار انحراف اعتقادی هستند، تقصیر بزرگان و عالمان آنها می باشد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام و...