سرنوشت گنجینه طلای عراق، امانتی نزد آمریکایی ها

سرنوشت گنجینه طلای عراق، امانتی نزد آمریکایی ها

امریکا و متحدانش زمانی که وارد عراق شدند، به جای سلاح کشتار جمعی – که به دنبال آن آمده بودند – با حجم انبوهی از شمش طلا و دسته های اسکناس رو به رو شدند، که سرنوشت آن پس از سالها در هاله ای از ابهام است. به گزارش پرس شیعه؛...