شهادت ۲ محیط بان منطقه حفاظت شده گنو در هرمزگان

شهادت ۲ محیط بان منطقه حفاظت شده گنو در هرمزگان

دو نفر از محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو در تعقیب و گریز متخلفین غیر مجاز شکار و صید در شکارگاه تنگه گچ وسیاتک منطقه مذکور به شهادت رسیدند. به گزارش پرس شیعه؛ طی ماموریت گشت و کنترل در ضلع غربی منطقه حفاظت شده گنو ،...