حیوان عجیب با سر اضافه + تصاویر

حیوان عجیب با سر اضافه + تصاویر

در کنتاکی آمریکا گوساله ای با سر اضافه به دنیا آمده و سالم و سرحال به زندگی در مزرعه می پردازد. به گزارش پرس شیعه؛ این حیوان با سر اضافه اش در مزرعه استن مک کابین در ایالت کنتاکی به دنیا دنیا آمده است. استن صاحب مزرعه...