گوسفند های سرطانی “اسرائیلی” در عید قربان!

گوسفند های سرطانی “اسرائیلی” در عید قربان!

یک روزنامۀ الجزایری با اشاره به نزدیک بودن عید قربان، دربارۀ انتقال گوسفند های اسرائیلی با هرمونهای سرطان‌ زا به بازار هشدار داد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه الشروق تأکید کرد که دامپزشکان الجزایری به مردم هشدار...