نوشته هایی با برچسب "یاد خدا"

شهید راشکی و حالت مدام ذکر و یاد خدا

شهید راشکی و حالت مدام ذکر و یاد خدا

معمولاً وقتی انسان خوابیده با ضربه‌ای ناگهانی بیدار شود، حالت شوک به او دست می‌دهد. ولی شهید راشکی با این ضربه ناگهانی با خونسردی بیدار شد. دستش را به محلّ ضربه کشید تا ببیند خون آمده یا خیر. بعد بلافاصله گفت: «برای...

انسانی که به خدا توکل می کند، با قدرت تمام در مقابل مشکلات می  ایستد و هرگز احساس شکست و نگرانی نمی کند.

انسانی که به خدا توکل می کند، با قدرت تمام در مقابل مشکلات می ایستد و هرگز احساس شکست و نگرانی نمی کند.

شادی واقعی از دیدگاه یک فرد با ایمان زمانی متصور است که او را یک گام به خدایش نزدیک تر کند. با این وجود، انسان ها به دلیل حس فطری تنوع طلبی خویش می توانند از لذت های مجاز دنیوی بهره مند شده و از آن شادمان شوند. این شادی ها می...