آغاز ثبت‌ نام دانشجویان برای دریافت یارانه کتاب از ۲۶ فروردین

آغاز ثبت‌ نام دانشجویان برای دریافت یارانه کتاب از ۲۶ فروردین

ثبت‌ نام دانشجویان برای دریافت یارانه کتاب نمایشگاه تهران از ۲۶ فروردین آغاز می‌شود. امسال ۱۲ میلیارد تومان یارانه به دانشجویان اخصاص یافته است. به گزارش پرس شیعه به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی...